Notice – Karobari Meeting – 11-Aug-2022

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજની આગામી કારોબારી તા. 11- ઓગસ્ટ 2022ના રાખેલ છે, જેની નોટિસની પ્રત ઉપર આપેલ છે. 

વધારાની માહિતી નોટિસમાં જણાવેલ છે. 

One thought on “Notice – Karobari Meeting – 11-Aug-2022

  1. ધન્યવાદ
    કારોબારી અને જનરલ સભા મા હાજર રહેશુ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *