Satpanth Chhodo Links

અન્ય, મહત્વના સંદર્ભ દસ્તાવેજોની યાદી

Alternate Link: https://archive.org/details/fav-abkkpsamaj

ક્ર. વિગતAction
1અથર્વવેદી મહાપૂજાના મંત્રોની સમજ, સતપંથ સેવા પ્રકાશન સમિતિ, 1998Open
2યુવકના ઉદગાર અને સંગઠન શક્તિ, પુંજા ખેતશી પટેલ – કચ્છ કડવા પાટીદારોના ઉત્સાહી યુવકો, 1957Open
3A Creed of the Fatimids, Wladmir Ivanow, 1936Open
4સતપંથ જ્યોત – અંક પહેલો, સતપંથ પ્રકાશન સમિતિ, પીરાણા, 1993Open
5સુફી સંત શ્રી સદ્ગુરુ શ્રી ઈમામ શાહ મહારાજ જીવન વૃત્તાંત, સતપંથ પ્રકાશન સમિતિ, પીરાણા, 2009Open
6અમૃત વાણી, સતપંથ પ્રકાશન સમિતિ, પીરાણાOpen
7સતપંથ મન ચિંતામણી, સતપંથ પ્રકાશન સમિતિ, પીરાણાOpen
8Satpanth Jamat History, Abualy AzizOpen
9સદગોરના શ્લોક યાને અમૃત વાણી – પીર શમ્સ, અરજણ કાનજી પટેલ, રામપુર કંપાOpen
10आगम वाणी, श्री शंकरलाल, 1970Open
11પુછેલા પ્રશ્નો , ગોપાલ સોમજી ભગત, 1968Open
12સતપંથી યજ્ઞવિધિ, સૈય્યેદ બાવાસાહેબ અહમદ અલી ખાકી, 1935Open
13પાટીદાર ઉદય, રતનશી શિવજી પટેલ, 1924-1925Open
14કચ્છના કડવા પાટીદારોનો ઈતિહાસ, અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ (અ.ભા.ક.ક.પા.) સમાજ, 2010Open
15સત્યવેણી, નુર મુહમ્મદ શાહ, ઈમામશાહના પુત્રOpen
16દૈવી સમાજનું ઘડતર, રવજી કાનજી પટેલ ઉર્ફે અનામી અંતરાત્મા, લિખી કંપા, હિંમતનગર, 1983Open
17ગુરુ શિષ્ય સંવાદ, અથેર્વેદી સતપંથ સેવાશ્રમ, કાદીયા, 2001Open
18કેશરા (પર્મેશ્વરા) મુખી સાંખલાનું સંક્ષિપ્ત જીવન અને કાર્ય, કચ્છ કડવા પાટીદાર (ક.ક.પા.) સત્સંગ સમાજ, 1983Open
19L’usage Des heros (French), Librairie Honoré Champion, Paris, 2006NA
20Crossing The Threshold, I B Tauris, 2004NA
21સતપંથની સમજ અને દૂરાગ્રહીયોને ઉપદેશ, પીરઝાદા સૈય્યેદ બાવા સાહેબ અહમદ અલી ખાકી, પીરાણા, 1976Open
22પ્રેમપાઠ – ઈમામશાહ તથા નાયા કાકાનો સંવાદ, મુખી કાનજીભાઈ રતના, પીરાણા, 1977Open
23નારાયણ રામજીનો પ્રતિધ્વની, સૈય્યેદ બાવાસાહેબ અહમદ અલી ખાકી, 1980Open
24અલીવંશ હરીવશ, કાકા ગોરધનભાઈ નગીનદાસ, આઠીયા ટ્રસ્ટ સમસ્ત પંચ કમિટી, પીરાણાOpen
25પીરાણા સતપંથની ઘટ-પાટ ઉપાસના, ડો. નિરંજન રાજ્યગુરુOpen
26સતપંથ વેદિક ધર્મ છે (પેમ્પલેટ), 1931Open
27અથર્વવેદ, પીર સદૃદ્દીનOpen
28બ્રહ્મા ગવંત્રી, પીર હસન કબીરુદ્દીનOpen
29આઠીયા સતપંથ ટ્રસ્ટ માહિતી પુસ્તિકા, કાકા નગીનદાસ હરગોવિંદદાસ, આઠીયા ટ્રસ્ટ સમસ્ત પંચ કમિટીOpen
30નિષ્કલંકી નારાયણની ભાળ, કાનજીભાઈ રત્નાભાઈ માનકુવાવાળા, વરસોલાનો લાટ, 1941Open
31Islam in History And Politics -A South Asian Perspective, Journal of South Asia, 1999Open
32Reading Global Islam Through Messianic Renewal in Dasavatar, Teena Purohit, 2007Open
33તવારીખે પીરઝાદા ઈમામશાહી, સૈય્યેદ અબીદઅલી બાપુમિયા પીરઝાદા, પેટલાદ, 1933Open
34Religious Conversions in India / Diverting the Ganges, Oxford University Press, 2003Open
35Diversity and Pluralism in Islam, I B Taurus, 2010Open
36સતપંથ ધર્મના હસ્તલેખિત ગ્રંથો – જેમાં તમામ ગીનાનો અને પૂજા પદ્ધતિઓ, મુલ્બંધ, દશાવતાર વિગેરે શમેલ છેOpen
37Muslim & Parsi of Gujarat, James M. Campbell, 1899Open
38સંદેશો, શિવગણ કાનજી વેલાણી, 1987Open
39The Tribes and Castes of Bombay, R E Enthoven, 1922Open
40Taqiyya and Identity in a South Asian community, The Journal of Asian Studies, 2011Open
41Anthology of Ismaili Literature, I. B. Tauris, 2008Open
42સતપંથ સ્વરૂપ યાને કર્મ કાંડ, કાકા શિવજી રામજી, ઈમામશાહ બાવા રોઝા સંસ્થાન કમિટી ટ્રસ્ટ, પીરાણા, 1982Open
43Islam in Indian, Annemarie Schimmel E. J., 1980Open
44કર્તવ્ય પંથે, વાલજી જીવરાજ લીંબાણી, 1942Open
45આગમ વાણી (ભવિષ્ય વાણી), હસ્બત લેખિત ગ્રંથ, बफातनामो, अलीनी आरती ,धन्धुकार नरनामु, धर्म ध्यान , नूर सतगुर शाह देवो वाचा, पहलाद पडोसा – सहदेव वाचाClick Name
46ઈમામશાહ બાવાની જ્ઞાન વાણી, ઈમામશાહ બાવાOpen
47પૈગંબર કા નુરનામા, સતગોર બ્રહ્મા વાચા, સતપંથ આજ્ઞા પત્રી, સતપંથી દુઆ અને આરતી, થાળ પ્રસાદનો મંત્રClick Name
48सतपंथ विजय, नटु देवराम महाजन , 1926Open
49પાટીદારોની ગૌરવ ગાથા, ડો મંગુભાઈ પટેલ, 2004Open
50નાયાજી અથવા નાયાકાકા મહારાજ, માણેકલાલ શંકરલાલ રાણા, 1976Open
51ઓમ શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ નામો નમઃ, સતપંથ સનાતન સેવા મંડળOpen
52કરસનદસનો સુવર્ણ દાયકો, સતપંથ સેવા પ્રકાશન સમિતિ, 1997Open
53મુમન ચેતામાની, ફાયલા કલીફા, સતગોર બ્રહ્મા વાચા, જન્નતનામું, પ્રસાદ લાપસીની દુઆ, મનહર જ્ઞાન, મોહર નબુવત, નુર નામું, ગરબીઓ, ગવંત્રી, અન્ય ગ્રંથ
(બધા ગ્રંથો હસ્તલિખિત)
Click Name
54મૂળબંધ, 1910Open
55સત્યપ્રકાશ – ઈમામશાહી પીરાણા પંથનો ઈતિહાસ અને તેનો હિંદુ ક.ક.પા. જ્ઞાતિ પર પ્રભાવ, રીયલ પાટીદાર, 2011Open
56इमाम शाह महाराज जीवन वृत्तांत, श्री पुरषोत्तम गुरुधर्मा महाराज, फैज़पुर  , 1971Open
57The Preaching of Islam, Thomas Walker Arnold, 1913Open
58જાગૃતિ, કાંતિભાઈ પટેલ, 1972Open
59સ્વામીનારાયણ સંસ્થાનો જબદાતોડ જવાબ, ગોપાલ શામજી ભગત, 1983Open
60દાણા બંદર – જાહેર સભા, કણબી રતનશી ખીમજી ખેતાણી, 1918Open
61પહેલું (જૂનું) કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અધિવેશન – કરાચી, શિવજી કાનજી પારસીયા, નખત્રાણા, યુવક મંડળના સેક્રેટરી, 1920Open
62બીજું (જૂનું) કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અધિવેશન – કરાચી, રતનશી શિવજી નાકરાણી, 1922Open
63ત્રીજું (જૂનું) કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ અધિવેશન – મુંબઈ, નારાયણ રામજી લીંબાણી, સેક્રેટરી ક.ક.પા.પરિષદ, 1924Open
64કચ્છ કડવા પાટીદાર (ક.ક.પા.)જ્ઞાતિ સુધારક યુવક મંડળનો રીપોર્ટ, શિવજી કાનજી પારસીયા, 1926Open
65ક.ક.પા.જ્ઞાતિ સુધારક યુવક મંડળનો રીપોર્ટ, રતનશી શિવજી નાકરાણી, સેક્રેટરી, 1932Open
66ઓશાણીનું ઓશડ અથવા ભક્તની ભડવાઈ, રતનશી શિવજી રવાપરવાળા, સ્વધર્મ વર્ધક જ્ઞાતિ હિતચિંતક મહામંડળ, 1925 (Around)Open
67સતપંથીઓના સવીચારાને સપાટો, 1925 (Around)Open
68એક પ્રસ્થાવિક નિબંધ, નારાયણ રામજી લીંબાણી / કોન્ટ્રાકટર, 1924Open
69ક.ક.પા. જ્ઞાતિ જાહેર સભા, વિરાણી મોટી, રતનશી ખીમજી ખેતાણી, પ્રમુખ, 1920Open
70ક.ક.પા.સનાતની સમાજનું બંધારણ અને રોપીર્ત, ક.ક.પા.સનાતન સમાજ, 1944-45Open
71ઉમિયા માતાજી મંદિર વાંઢાય પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ, ક.ક.પા.સનાતન સમાજ, 1945Open
72ખાકીને જવાબ, નારાયણ રામજી લીંબાણી / કોન્ટ્રાકટરOpen
73પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન ઉદ્ઘાટન સમારોહ અને ૧લુ જ્ઞાતિ પરિષદ, કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, 1960Open
74લક્ષ્મીનારાયણ દર્શન – અંક ૧, અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ, 2011Open
75सतपंथ नवनीत , आचार्य जगन्नाथ गुरु पुरषोत्तम महाराज, फैज़पुर , 1988Open
76Revealing truth behind false pamphlet on Narayan Ramji Limbani, 2010Open
77સ્વર્ણિમના સથવારે ચાલ્યા સમર્થ પાટીદાર (નાટક), અ.ભા.ક.ક.પા. સારસ્વત પરિવાર, 2010Open
78Journal of Bombay Branch of Royal Asiatic Society -Vol 11 -Ismaili Bibliography , Bombay Branch of Royal Asiatic Society, 1935Open
79કડવા પાટીદાર સભાઓમાં સુધારકોનો અભિગમ (૧૮૨૦ થી ૧૯૨૦), ડો મંગુભાઈ રામદાસ પટેલ, 2008Open
80ब्रह्मावतार इमामशाह ज्ञानामृत , श्री सतपंथ साहित्य प्रकाशन, फैजपुर , 2003Open
81સતપંથ ભગવદ દશાવતાર, સતપંથ પ્રકાશન સમિતિ, પીરાણા, 2009Open
82સતપંથ નવનીત, સતપંથ પ્રકાશન સમિતિ, પીરાણા, 2010Open
83સતપંથીઓનું કર્મ, સતપંથી સાહિત્ય સેવા મંડળ, 1974Open
84धर्मपीठ फैज़पुर  येथील मंदिराचा संक्षिप्त इतिहास , श्री सतपंथ साहित्य प्रकाशन, फैजपुरOpen
85जनार्दनाय , श्री सतपंथ साहित्य प्रकाशन, फैजपुरOpen
86યોગવાણીના ગીનાન, સૈય્યદ શમશુદ્દીન બાવા સાહેબ ખાકી અને પટેલ કાનજી રતના, પીરાણા, 1970-71Open
87સત્યપદ બોધીની – ઈમામશાહ અને બાઈ બુઢાઈની વાતો, સતપંથી સાહિત્ય સેવા મંડળ, 1971Open
88ઈમામશાહ બાવાના પરચા, સતપંથી સાહિત્ય સેવા મંડળ, 1990Open
89મન ચિત્તવરણી, સતપંથ સેવા પ્રકાશન સમિતિ, 1998Open
90सतपंथ ज्ञान पद संग्रह , श्री सतपंथ साहित्य प्रकाशन, फैजपुर , 2006Open
91આત્મજ્ઞાન પ્રકાશ, હંસરાજ ગોવિંદ પટેલ, 2008Open
92सतपंथ घाट पाट पूजा यज्ञ  विधि , श्री सतपंथ साहित्य प्रकाशन, फैजपुर , 2001Open
93श्रीमद सतपंथ दशावतार , इमामशाह प्रणीत, श्री सतपंथ साहित्य प्रकाशन, फैजपुर , 2010Open
94संत समागम , श्री सतपंथ साहित्य प्रकाशन, फैजपुर , 1999Open
95શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા. ચતુર્થ અધિવેશન, અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, 1993Open
96ક.ક.પા. જ્ઞાતિ રીત રીવાજ, ક.ક.પા. સમાજ, 1971Open
97ક.ક.પા. યુવાસંઘનું બંધારણ, યુવાસંઘ, 1977Open
98कुर्मी क्षत्रिय पाटीदारों का इतिहास , पाटीदार संशोधन और प्रकाशन ट्रस्ट , 1991Open
99ભુમીદાગ માર્ગદર્શિકા, સતપંથ પ્રકાશન સમિતિ, પીરાણા, 2008Open
100ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન વાંઢાય સ્મૃતિ ગ્રંથ, ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન વાંઢાય, 2010Open
101સતપંથ મૂળબંધ (નકલી) જેણે સાચો તરીકે રજુ કરવામાં આવે છે, 1490 (claimed)Open
102નાનક્દાસ કાકા – દશાબ્દી મહોત્સવ સ્મૃતિ ગ્રંથ એવામ પ્રેરણા પીઠ ચતુર્થ અધિવેશન, અખિલ ભારતીય સનાતન સતપંથ સેવા મંડળ, 2012Open
103કરસનદાસ કાકા – દશાબ્દી મહોત્સવ સ્મૃતિ ગ્રંથ , અખિલ ભારતીય સનાતન સતપંથ સેવા મંડળ, 1997Open
104સમાજભક્તિની ત્સુનામી , હંસરાજ સાંખલા, 2013Open
105ગીનાને શરીફ (ભાગ ૧ અને ૨), ઇસ્મૈલીયા એસોસીએશન ઓફ ઇન્ડિયા, 1979Part 1
Part 2
106ગુજરાત, ગુજરાત વિશ્વકોષ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ, 2006Open
107ધનલક્ષ્મીબેનને સ્મરણાંજલિ, નારાયણ રામજી લીંબાણી, 1934Open
108મથલ ગામમાં થયેલ કાકા રામજી લક્ષ્મણના વિરોધનો ઠરાવ, કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, 1959Open
109દાનાભાઈ અરજણ જાદવાણી, રવાપરવાળા ક્રાંતિકારી કવિની કવિતાઓOpen
110Cyclical time and Ismaili Gnosis, Henry Corbin, 1983Open
111All About Ginans & Granths, Mumtaz Ali Tajddin Sadiq Ali, 1990-91Open
112Medieval Ismaili History and Thought, Farhad Darftary, 2001NA
113The Tale of Hidden Pir -ISIM, Dominique Sila Khan, 2002Open
114Pilgrims, Patrons, and Place, Neil McMullin, 2003NA
115The Imam Shahi Isma’ili ‘Satpanth’ – The True Path Threatened, Yoginder Sikand, 2005Open
116Ananth Akhado by Pir Hasan Kabiruddin, Dr Noorallah Juma, 2006Open
117Taqiyya and Kitman, thereligionofpeace.com, 2010Open
118Significance of Dasond, Gulshan Merchant, 2010Open
119શ્વેત પત્ર બાબતે સચોટ જવાબ, કચ્છ ઉદય તા. ૦૫ મે ૨૦૧૦Open
120Encyclopedia of Islam , University of Religion and Denominations, 2010Open
121અવિચલદાસના પત્રનો જવાબ, કચ્છ ઉદય તા. ૦૭ જાન્યુવારી ૨૦૧૧Open
122खोजा, सतपंथ और गिनान , हिंदी मिलाप – सैयद हसन रिज़वी , 2011Open
123Being ‘Ismaili’ and ‘Muslim’: Some
Observations on the Politico-Religious
Career of Aga Khan III, Soumen Mukherjee, 2011
NA
124પીરાણાના કાકા , શ્રી સ્વામીનારાયણ માસિક – જુલાઈ ૨૦૧૧, 2011Open
125ઉમિયા માતાજી વાંઢાયનો ઈતિહાસ, કચ્છ મિત્ર તા. ૩૦-માર્ચ-૨૦૧૨Open
126Ginans and its History, Ginans.orgOpen
127Imam Shahis, NizariIsmaili.comOpen
128Ismaili Mission in Gujarat, Ismaili.netOpen
129કાઠીયાવાડના મુમના, ગુજરાત વિદ્યાસભા, અમદાવાદOpen
130The concept of god beyond god in Khat Nirinjan, Nagib TajdinOpen
131Mission of Sayed Imam Shah in India, Ismaili.netOpen
132Momin Chetamani, Saiyed Imam ShahOpen
133Satpanth, Wladmir IvanowOpen
134Satpanth Literature in Khojki Manuscripts, Mumtaz Ali Tajddin Sadik AliOpen
135Satpanth Literature, Ismaili.netOpen
136Sloko Moto -by Pir Shams, Pir ShamsOpen
137History of Syed Imam Shah , Abdul Hussain Al-Waiz Alibhai NanjeeOpen
138Topics in Encyclopaedia of Ismailism, Ismaili.netOpen
139નિષ્કલંકી નારાયણનું ખાનું (કહેવાતું મંદિર) ની સ્થપના કાર્યક્રમ વિડીઓ , વર્ષ ૨૦૦૮, 2008Open
140श्रीमद सतपंथ दशावतार कथा विडिओ , जनार्दन महाराज , 2011Open
141અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ સ્વર્ણિમ મહોત્સવ અને પંચમ અધિવેશન – વિડીયો, અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, 2010Open
142સમજે પાટીદાર – હિંમતનગર સભા વિડીઓ, અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, સાબરકાંઠા રીજીયન, 2011Open
143દેશલપર વાંઢાય સ્થિત સંસ્કાર ધામ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ વિડીઓ, સંસ્કાર ધામ, 2011NA
144History Of The Ismailis incl Aga Khan Case, A S Picklay, 1940Open
145Islam In India And Pakistan, YMCA Publishing House, Calcutta, 1959Open
146Islam In India And The Middle East, Abbas Manzil Library, Allahabad, 1951Open
147Lists of the Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, Archealogical Survey of Western India, 1885Open
148મોમોન ચેતામણી, The Recreation Club Institute, 1924Open
149મુલ્બંધનો અછાડો યાને હંસ હંસલીની વાર્તા, પીર શામ્શુદ્ધીન, 1921Open
150Muhammadan Architecture of Ahmadabad Part 2 Vol 8 ASWI, JAS. BURGESS, 1905Open
151પવિત્ર વેદધર્મનો પ્રકાશ અને પીરાણા સતપંથના પાખંડ, નારાયણ રામજી લીંબાણી, 1926 to 1940Open
152પીરાણા પંથ, મોતીલાલ સોમાલાલ શાહ, 1915Open
153પીરાણા સતપંથની પોલ સંબંધી સૈયદ બાવાસાહેબ અહમદઅલી ખાકીને જવાબ, નારાયણ રામજી લીંબાણી, 1926 to 1940Open
154પીરાણા સતપંથ તંત્ર (ભાગ ૧ અને ૨), ચીમનલાલ ભૂલાભાઈ ભગત, 1918Open
155સતપંથની દેવીઓ, ઈસ્માઈલી સાહિત્ય મંડળ, 1926Open
156સતપંથની સચ્ચાઈ, ઈસ્માઈલી સાહિત્ય મંડળ, 1926Open
157શુદ્દીના સડા ઉપર સતપંથનો પ્રકાશ, પીરઝાદા શાહબુદ્દીન હુસ્સૈનઅલી, 1924Open
158The History of the Assassins, Chevalier Joseph Von Hammer, 1835Open
159Encyclopaedia of Religion And Ethics Vol-XI, James Hastings, 1958Open
160વૈદિક અથર્વવેદ સતપંથ ઈતિહાસ એક ઝલક, વિશ્રામ રતનશી રૂડાણી, 2013Open
161બુદ્ધ અવતાર, પીર સદૃદ્દીન, 1919Open
162ખોજા કોમનો ઈતિહાસ, ઝાફર રહેમતુલ્લાહ, 1905Open
163સતપંથ શાસ્ત્ર, એદલજી ધનજી કાબા, 1918Open
164History of Gujarat, J W Watson, 1876Open
165પીર ઈમામશાહનું વર્ણન, ભટ ગણપતરામ અભેરામ ઔર ચુનીલાલ મનસુખરામ કઠલાલ, 1895Open
166ઈસ્માઈલી ચાબુક અથવા આર્ય સમાજી પંડિતોનું પોકળ, સતીયાણી ચુનારા, 1915Open
167મોક્ષ દ્વાર એટલે નિત્ય પાઠ, સૈય્યદ બાવા સાહેબ અહમદ અલી ખાકી, 1919Open
168તો મુનિવરભાઈ મોટી – યાને મુમન ચેતામણી, પીર સદૃદ્દીન, 1919Open
169નકલંકી ભજન સંગ્રહ, નકલંક જ્ઞાન પ્રકાશક મંડળ, મુંબઈ, 1921Open
170શલોકો મોટો તથા નાનો, પીર શમ્સ અને પીર સદૃદ્દીન, 1921Open
171વૈદિક ઇસ્લામ, ઈબ્રાહીમ જુસબ વરતેજી, 1921Open
172સનાતન સંદેશ, અન્ઝુમ તરક્કીયે ઇસ્લામ, અમદાવાદ, 1925Open
173Ginan Man Samjai -Sindhi, The Recreation Club Institute, 1926Open
174A Concise Encyclopedia of Islam, One World, Oxford, 2004Open
175ગુજરાતનો સંસ્કૃતિક ઈતિહાસ – ઇસ્લામ યુગ – ખંડ ૪, ગુજરાત વિદ્યાસભા, અમદાવાદ, 1959Open
176Spread of the Satpanth Ismaili Dawa in India, Islamic Studies, McGill University, 1969Open
177The Nizari Ismaili Tradition in Hind and Sind, Islamic Studies, McGill University, 1972Open
178ગુજરાતનો રાજકીય અને સંસ્કૃતિક ઈતિહાસ – ભાગ ૪ -મુઘલ કાળ, ભો.જે. રિસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદ, 1979Open
179Indian Social Reformer -on Pirana, 1933Open
180Vedas As Sources of Satpanth Ismaili Ginan LiteratureOpen
181Narendra Modi -The Man The Times, Nilanjan Mukhopadhyay, 2013Open
182Jannatpuri, Imam Shah BawaOpen
183Identity and Politics of Scholarship in Study of Religion, Routledge, 2004NA
184Barbed Wires Split Devotees at this Dargah, Indian Express, 2003Open
185પાટીદાર ગાથા, ડો. દિવ્યા પટેલ, 2013NA
186સાબરકાંઠા જીલ્લાનો કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, ડો. દિવ્યા પટેલ, 2013NA
187ક.ક.પા. સમાજ – બીજું અધિવેશન, ક.ક.પા. સમાજ, 1977Open
188ક.ક.પા. સમાજ – ત્રીજું અધિવેશન, ક.ક.પા. સમાજ, 1985Open
189પટેલ ફકીરદાસ ગોપાળદાસને જવાબ, નારાયણ રામજી લીંબાણી, 1918Open
190ઈમામશાહ બાવા ભવિષ્યવાણી અને તેમની શંકાનું સમાધાન, શિવગણ કાનજી વેલાણી, 1928Open
191અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ – પંચમ અધિવેશન, અ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, 2010Open
192લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર – રજત જયંતી મહોત્સવ – વિરાણી મોટી -વર્ષ ૨૦૧૪, વિરાણી મોટી કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ, 2014Open
193સમાજ ભક્તિની સચ્ચાઈ, દેવજી માવજી લીંબાણી, 2015Open
194ગુપ્ત પંથ કા શુજરા, એદલજી ધનજી કાબા, 1916Open
195ખોજા કોમની તવારીખ, એદલજી ધનજી કાબા, 1912Open
196સતપંથ, રોકડિયા, 1962Open
197કચ્છ દેશના પીરાણાપંથ કડવા કણબી – જાહેર સભા, રતનશી ખીમજી ખેતાણી, , 1919Open
198નકલંકી ગીતા, સૈયદ ઈમામશાહ રચિત, 1920Open
199શું સદગોર નહિ જાગે, શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સુધારક યુવક મંડળ, 1920Open
200નકલંક જ્ઞાન પ્રકાશ, હીરાલાલ ભીખાભાઈ પેટલાદ, ખેડા, 1920-1921Open
201દેશ પરદેશમાં સ્થપાયેલ યુવક મંડળોનું અવલોકન , નારાયણ રામજી લીંબાણી, 1922 -AroundOpen
202ક.ક.પા. જ્ઞાતિ વર્ગ અને કરાચી સભાનું અવલોકન, મગનલાલ ગોવિંદદસ એન્ગિનિઅર, 1922Open
203ખુલ્લા પત્રોનું અવલોકન (ભાગ ૧ અને ૨), નારાયણ રામજી લીંબાણી, 1922Bhag 1
Bhag 2
204સત્યવેણી મોટી અને સી હરફી, સૈય્યદ નુર મુહમ્મદ શાહ, 1924Open
205સતપંથીઓના સધિયારાને સપાટો, નારાયણ રામજી લીંબાણી, 1927Open
206લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર નખત્રાણાના પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો અહેવાલ, નખત્રાણા કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ, 1937Open
207પ્રગતિના પંથે – હડમતીયા, ક.ક.પા. ભાગ્યોદય સભા, 1939Open
208બોરડીટીંબા કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સમ્મેલન અને બંધારણ, કડવા પાટીદાર સમાજ બોરડીટીંબા, 1984Open
209सतपंथ संप्रदाय स्वरुप आणि कार्य , आचार्य जगन्नाथ महाराज, फैज़पुर , 1992Open
210Domination and Arts of Resistance, Yale University Press, 1990NA
211Resolution dated 25-Mar-2013 requesting govt land for Satpanth graveyard at Pirana, Imam Shah Bawa Roza Sansthan Committee Trust, 2003Open
212સનાતન ધર્મ જાગૃતિનો સચોટ જવાબ, સનાતન ધર્મ જાગૃતિ સમિતિ, 2009Open
213लेवा पाटीदार समाजाचा वैदिक सतपंथाचे सत्य स्वरुप , श्री सतपंथ साहित्य प्रकाशन, फैजपुर , 2000NA
214Nizari – StateMaster Encyclopedia, 2015Open
215નારાયણ રીય્યા – દયાપરવાળાનું જીવન અને કાર્ય, 2015Open
216Islam in History And Politics -Perspectives from South Asia, Oxford University Press, 2011NA
217लेवा पाटीदार समाज – एक अन्वयार्थ , मुंबई व परिसर लेवा मंडल , 2015NA
218खानदेश वर्हाडातील लेवा पाटीदार समाज , मुंबई व परिसर लेवा मंडल , 2003Open
219लेवा पटिदारचा इतिहास , शंकर विठोबा पाटीदार , 1999Open
220Across the Threshold of Modernity, Prof Dr J J G Jansen &
Prof Dr F de Jong, 1970
Open
221હ્રુદયોદગાર પત્રિકા ક્રમ ૬, નથુરામ કાનજી પટેલ, સેક્રેટરી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવક સંઘ, કરાચી, 1930 -AroundOpen
222પીરાણા સતપંથ પાટીદાર જ્ઞાતિ ભાઈઓને વિનંતી પત્ર, જ્ઞાતિ બંધુ, 1936Open
223પીરાણાપંથી પાટીદાર ભાઈઓને જાણવાજોગ, રીય્યા નાગજી ચૌધરી, 1937Open
224કાકા રવજી લક્ષ્મણને ખાસ ચેતાવણી, શિવજી કાનજી પારસીયા, સેક્રેટરી કચ્છ કડવા પાટીદાર જ્ઞાતિ સુધારક મંડળ, 1937Open
225શું પીરાણા સતપંથ હિંદુ ધર્મ ઠરશે, રીય્યા નાગજી ચૌધરી, 1937Open
226સતપંથ હિંદુ ધર્મ છે, પેમ્પલેટ, 1931 -AroundOpen
227મુબારકબાદી, રીય્યા નાગજી ચૌધરી, 1936Open
228હ્રુદયોદગાર પત્રિકા ક્રમ ૫, નથુરામ કાનજી પટેલ, સેક્રેટરી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવક સંઘ, કરાચી, 1933Open
229કોટડા જડોદર પાટીદાર સમાજના દસ્તાવેજો, ક.ક.પા. સનાતન સમાજ, 2015Open
230Ismaili Paris Conference Minutes, Ismaili Association, 1975Open
231Taqiyyah (Expedient dissimulation), http://www.shiapen.com, 2010 -Prior toOpen
232Deception, Lying and Taqiyya, https://www.thereligionofpeace.com, 2016 -Prior toOpen
233Ecstacy and Enlightenment , I.B.Tauris Publishers, 2002Open
234How Taqiyya Alters Islam’s Rules of War -Defeating Jihadist Terrorism, Raymond Ibrahim, 2010Open
235History of Shii Islam, I.B.Tauris Publishers, 2013NA
236કેકારવ – સતપંથ, ડો. ઈશ્વરલાલ ઓઝા, 2016Open
237Modern History of the Ismailis, Farhad Daftary, 2011NA
238Hajar Mamad Beg Jo Granth (Sindhi), Hajar Beg alias Hajar Vir alias Chandan Vir, 1897Open
239Ismaili Literature, I B Tauris Publishers, 2004NA
240Reason and Inspiration in Islam , Todd Lawson, 2005NA
241ક.ક.પા. જ્ઞાતિ સુધારક નવ યુવક મંડળ – ઘાટકોપર – પહલી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ક.ક.પા. જ્ઞાતિ સુધારક નવ યુવક મંડળ, 1937-38Open
242Indian Social Reformer -Compilation of issues between Sep 1925 to Aug 1926 & 1933, K Natarajan, 1926Open
243Legal Material -Devchand Totaram Case , Bombay High Court, 1965Open
244સુરખાબ, કચ્છ મિત્ર તા. ૨૩-ઓગસ્ટ-૧૯૯૮NA
245Facts about Islam, thefactsaboutislam.com, 2011Open
246A History of Syncretism of the Khoja Muslim Community, Amit Ranjan, 2017Open
247લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર હીરક જયંતી મહોત્સવ અહેવાલ – વિરાણી મોટી, વિરાણી પાટીદાર સમાજ, 2004Open
248ગુજરાતી વિશ્વકોષ – ભાગ ૬, ગુજરાતી વિશ્વકોષ ટ્રસ્ટ, 2010Open
249Conversions and Shifting Identities – Ramdev Pir, Manohar Publication, 2003NA
250કડવા પાટીદારોનો ઈતિહાસ, રતુદાન રોહડિયા અને તીર્થંકર રોહડિયા, 2002Open
251સામિપ્ય, ભો.જે. રિસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદ, 1986-10 to 1987-03NA
252એકતા મંચનો અહેવાલ, પાટીદાર પ્રગતિ તા.૧૫ જાન્યુવારી-૨૦૧૩Open
253ઈમામશાહ બાવા રોઝા સંસ્થાન કમિટી ટ્રસ્ટના ચૂંટણીના નિયમો, ઈમામશાહ બાવા રોઝા સંસ્થાન કમિટી ટ્રસ્ટ, 1960Open
254સતપંથ સમાજને વિનંતી, કાનજી રતના, કપડવંજ, 1939Open
255Oriental Memoirs – Volume 3, James Forbes, 1813Open
256History of Syncretism – Khoja Muslim community, Amit Ranjan, 2017Open
257Census of India Vol 28 Part I, 1931Open
258Scheme for Protection and Conservation of Ancient Buildings, Collector of Ahmedabad, 1886Open
259Satpanth Ismailism and modern changes with it, AA Esmail, 1971Open
260History, Scriptures and practice in Indo Ismail traditon, Ali S Shamji, 2015Open
261મહાગુજરાતના મુસલમાનો, મહારાજા સયાજીરાવ વિદ્યાલય વડોદરાOpen
262તા. ૦૮-સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ના બદલાપુરમાં સતપંથ વિચાર ગોષ્ઠી સભામાં વિશેષ સભાના ઠરાવો વિરુદ્ધ જનાર્દન મહારાજનું પ્રવચનOpen
263તા. ૨૬-ઓગસ્ટ-૨૦૧૮ના વિશેષ સભામાં સતપંથ સમસ્યા નિવારણ અંગે ઊંઝામાં થયેલ કાર્યવાહીની વિસ્તૃત જાણકારી આપતું ચંદ્રકાંતભાઈ છાભૈયાનું વક્તવ્યOpen
264સતપંથ સમસ્યાનું મૂળ બીજ – ઉપર ચંદ્રકાંતભાઈનું ભાષણ – તા. ૦૭-૦૭-૨૦૧૯ – અ.ભા.ક.ક.પા, સમાજ મુંબઈ ઝોન – સમાજ ધર્મ જાગૃતિના પંથે – ચિંતન સભાOpen
265ઊંઝાનો ચુકાદાનું જ્યાં સુધી સતપંથ સમાજવાળા અમલ પૂર્ણ નહીં કરે (અમલ કરવાની બહેન્દરી નહીં) ત્યાં સુધી ઉમિયા માતાજી ઊંઝા દ્વારા તેમને ભેળવવામાં નહીં આવે – તા. ૨૪-૦૭-૨૦૧૯ ના થાણા સમાજ વાડીમાં ભાષણOpen

નોંધ:  ક.ક.પા. = કચ્છ કડવા પાટીદાર
         અ.ભા.ક.ક.પા. = અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર

Vishesh Sabha Speech: https://abkkpsamaj.org/satpanthchhodo/links/visheshsabhaspeech/

Alternate Link: https://archive.org/details/fav-abkkpsamaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *