નારાયણ કથા – કથાકાર ડૉ. વસંત ધોળુ

નારાયણ કથા – કથાકાર ડૉ. વસંત ધોળુ

Narayan Katha -Vasant Dholu
નારાયણ કથા
કથાકાર ડૉ. વસંત ધોળુ
સ્થળ: મુંબઈ, કવિ કાલિદાસ હોલ, મુલુંડ
આયોજક: મુંબઈ ઝોન

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

કચ્છના કડવા પાટીદારો – દૂધ જેવું મન, સાકાર જેવો સ્વભાવ

Dudh Jevu Man Sakar Jevo Svabhav

કચ્છના કડવા પાટીદારો – દૂધ જેવું મન, સાકાર જેવો સ્વભાવ
પ્રકાશક: કચ્છ મિત્ર

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

ધનલક્ષ્મી બ્હેનને સ્મરણાંજલિ – લી. નારાયણ રામજી લીંબાણી

Dhanlaxmiben ne Smaranjali

ધનલક્ષ્મી બ્હેનને સ્મરણાંજલિ
લી. નારાયણ રામજી લીંબાણી

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

ઉમિયા માતાજી ૧૮મી શતાબ્દી સ્મૃતિ ગ્રંથ

Umiya Mataji 18mi Sadi Mahotsav Smruti Granth

ઉમિયા માતાજી ૧૮મી શતાબ્દી સ્મૃતિ ગ્રંથ
પ્રકાશક: ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંજા

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન – વાંઢાય, સ્મૃતિ ગ્રંથ

Umiya Mataji Vandhay Smruti Granthઉમિયા માતાજી સંસ્થાન – વાંઢાય, સ્મૃતિ ગ્રંથ
પ્રકાશક: ઉમિયા માતાજી ઈશ્વરરામજી ટ્રસ્ટ

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

કણબી ક્ષત્રીય ઉત્પત્તિ અને ઈતિહાસ

Kunbi Kshatriya Utpatti Ane Itihasકણબી ક્ષત્રીય ઉત્પત્તિ અને ઈતિહાસ
પ્રકાશક: શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંજા

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

કડવા પાટીદાર સભાઓમાં સુધારકોનો અભિગમ -૧૯૧૮ થી ૧૯૬૦ -લી. ડૉ. મંગુભાઈ પટેલ

Kadva Patidar Sabhama Sudharawadi Abhigam -2કડવા પાટીદાર સભાઓમાં સુધારકોનો અભિગમ -૧૯૧૮ થી ૧૯૬૦
લી. ડૉ. મંગુભાઈ પટેલ

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

કડવા પાટીદાર સભાઓમાં સુધારકોનો અભિગમ -૧૮૨૦ થી ૧૯૨૦ -લી. ડૉ. મંગુભાઈ પટેલ

Kadva Patidar Sabhama Sudharawadi Abhigam -1કડવા પાટીદાર સભાઓમાં સુધારકોનો અભિગમ -૧૮૨૦ થી ૧૯૨૦
લી. ડૉ. મંગુભાઈ પટેલ

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન – નખત્રાણાના ઉદ્ઘાટનની સ્મરણિકા અને સમાજ પરિષદ

Patidar Vidyarthi Bhavan Souvenir & Samaj Parishadપાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન – નખત્રાણાના ઉદ્ઘાટનની સ્મરણિકા અને સમાજ પરિષદ
પ્રકાશક: કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ

(આ પુસ્તકને ઈન્ટરનેટ પરથી લેવામાં આવેલ છે.)

%d bloggers like this: