Mandvi Hostel Judgement -By Umiya Mataji Vandhay

ઉમિયા માતાજી વાંઢાયની મધ્યસ્તીમાં નિમાયેલ લવાદ પંચ દ્વારા માંડવી હોસ્ટેલ કાંડનો આવેલ ચુકાદો આ સાથે જોડેલ છે. 

Download: https://app.box.com/s/aq2hau8jt1ywx3e46tftuisl1pa4kfyg

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: